poskytovanie zliav

 
 
 

Facebook

 
 
 
Totemsro.sk > Poskytovanie zliav
 

Poskytovanie zliav

Zľavy pre skautské zbory Slovenského skautingu

Skautské zbory získajú za nákup v našom e-shope jednorázovú zľavu na ďalší nákup. Výška zľavy sa môže pohybovať od 5 do 15 % v závislosti od množstva zrealizovaných nákupov v predchádzajúcom roku. Všetky nákupy sa kumulujú a na konci príslušného roka bude danému zboru zaslaná informácia o výške zľavy. Túto zľavu bude môcť skautský zbor jednorázovo využiť pri niektorom z ďalších nákupov. Do kumulatívneho obratu sa započítavajú len faktúry vystavené priamo na skautský zbor (teda nie jeho členov). Zľava z darčekovej poukážky sa dá uplatniť na základe pravidiel na nej uvedených.

Príklad: 100. skautský zbor zrealizoval v roku 2011 nákupy v e-shope v celkovej výške 835 Eur. Za túto sumu získa darčekovú poukážku na uplnenie si 10 % zľavy z ďalšieho nákupu. Poukážku si môže uplatniť pri niektorom z ďalších nákupov v e-shope v roku 2012.

Zľavy pre členov Slovenského skautingu

Členovia Slovenského skautingu si môžu v našom e-shope uplatniť 3 % zľavu z ceny tovaru. Podmienkou pre uplatnenie zľavy je registrácia v e-shope a zaslanie naskenovaného skautského preukazu (predná aj zadná strana) na e-mail obchod@totemsro.sk. Na preukaze musí byť nalepená fotografia a aktuálna členská známka na príslušný kalendárny rok. Do 31.1. akceptujeme aj preukazy s členskou známkou za predchádzajúci rok. 

Zľavy nie je možné uplatniť na vybrané a akciové produkty.