ochrana súkromia

 
 
 

Facebook

 
 
 
Totemsro.sk > Ochrana súkromia
 

Ochrana súkromia

 

Spoločnosť Totem s.r.o. rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky sú potrebné niektoré osobné údaje zákazníkov. Tieto údaje budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne cez náš e-shop s tým, že budete nakupovať ako neregistrovaný zákazník

Prevádzkovateľ e-shopu www.totemsro.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  1. Prevádzkovateľ e-shopu (ďalej len "prevádzkovateľ") neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
  2. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
  3. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky zo strany predávajúceho.
  4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
  5. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
  6. Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy spoločnostiam Heureka Shopping s.r.o, Pricemania s.r.o. a MINET s.r.o. za účelom hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk, Pricemania.sk a Najnakup.sk pričom najneskôr do 15 dní od vytvorenia objednávky tovaru bude zaslaný kupujúcemu zo strany prevádzkovateľov uvedených porovnávačov cien  automatický e-mail pre hodnotenie e-shopu, pričom tento e-mail nebude použitý na žiadne iné účely, okrem zaslania hodnotiaceho formuláru.
  7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, prípadne pri zrealizovaní objednávky na marketingové účely, znamená to, že predovšetkým súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
  8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje predávajúci okamžite zablokuje vo svojom informačnom systéme alebo zlikviduje.
  9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, prípadne pri zrealizovaní objednávky s registráciou vo vernostnom programe, znamená to, že predovšetkým súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
  10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje predávajúci okamžite zablokuje vo svojom informačnom systéme alebo zlikviduje.

Spoločnosť Totem s.r.o. si zároveň vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.