cetelem - nákup na splátky

 
 
 

Facebook

 
 
 
Totemsro.sk > Cetelem - nákup na splátky
 
Appka Totem

 

 
 

Ako postupovať pri nákupe na splátky?

 

1. Vyberte si tovar

Na e-shope si vyhľadáte požadovaný tovar, ktorý chcete kúpiť. V detaile produktu nájdete odkaz na Cetelem spolu s úverovou kalkulačkou, prostredníctvom ktorej si môžete vypočítať splátky. Následne si vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Vložiť do košíka.

Pozor! Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 120 Eur a viac.

2. V pokladni zvoľte spôsob platby

Až budete mať v nákupnom košíku všetok požadovaný tovar, v pokladni si zvolíte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE. Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Webkalkulačka. Vyberte si typ úveru a kliknite na ikonu Prepočítať hodnoty

3. Potvrdenie objednávky

Po kontrole všetkých zadaných údajov (meno, adresa, telefón, e-mail, spôsob dopravy, spôsob platby, typ a parametre úveru), objednávku potvrďte ikonou Potvrdiť objednávku s úhradou.

Po odoslaní objednávky a kliknutí na tlačidlo Zaplatiť cez Cetelem, si v prednastavenej tabuľke skontrolujte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať hodnoty a následne cez ikonu Podať žiadosť o úver budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

4. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite nasledujúce dokumenty:

 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
 • 1x Vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov
 • 1x kópiu doklad totožnosti (buď kópia občianskeho preukazu z obidvoch strán alebo kópia povolenia na pobyt/pobytový preukaz občana EU)
 • doklad o príjme 


Poznámky a pokyny k dokladovaniu príjmu

Doklad o príjme (Zamestnanci)

Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze Sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.
Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením svojich údajov v databáze Sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z nasledovných dokladov:

 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda
 • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

 

Doklad o príjme (Dôchodcovia)

Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením svojich údajov o príjme v databáze Sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.

Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením svojich údajov v databáze Sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z nasledovných dokladov:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou)
 • potvrdenie z pošty o vyplatení dôchodku (šekový ústrižok)
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je poukazovaný dôchodok

Poznámka k súbehu príjmov 

Ak má zamestnanec či dôchodca súbeh príjmov (typicky zamestnanec + podnikateľ alebo dôchodca + podnikateľ apod.) a príjem/dôchodok klienta pochádza zo SR a klient vyjadrí Súhlas s overením svojich údajov o príjme v databáze Sociálnej poisťovne, klient dokladuje len ostatnú časť príjmu týkajúcu sa podnikateľskej činnosti (viď nižšie).
 

Doklad o príjme (SZČO)

 • originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené príslušným daňovým úradom
 • pri daňovom priznaní podávanom elektronicky alebo poštou nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu. Za podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety podania alebo podací lístok z pošty. V tomto prípade je nevyhnutné dodať kompletnú kópiu daňového priznania, kvôli overeniu výšky základu dane a výšky dane na úhradu

 

Doklad o príjme (konateľ/spolumajiteľ firmy)

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

Poznámka: Príjem daňovníka z daňového priznania sa počíta nasledovne: 

Základ dane – daň na úhradu /12


Doklad o príjme (klient s trvalým pobytom na území SR a zamestnaný na území Schengenského priestoru) - zamestnanec

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda

alebo

 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy


Doklad o príjme (klient s trvalým pobytom na území SR a zamestnaný na území Schengenského priestoru) - cudzinec

Len ak má povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU a ak je zamestnaný na území Českej republiky, Rakúska, Maďarska alebo Poľska.

Pri vypĺňaní Žiadosti o úver, v tomto prípade, zadáva predajca (obchodník) v aplikácii Webtelem namiesto čísla občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela e-mailom na úverové oddelenie spoločnosti Cetelem aj kópie týchto dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom „Súhlas so spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt“.
Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania príjmu ako pre klientov pracujúcich na území  Schengenského priestoru – viď vyššie.

 

Poznámka k výške úveru nad 3.000 Eur

V prípade každej žiadosti o úver nad 3.000 Eur, pri rodinnom stave klienta „ženatý/vydatá“ a „druh/družka“ je nutný podpis spoludlžníka/čky na zmluvnej dokumentácii, t. j. okrem dlžníka sú potrebné aj podpisy spoludlžnía na nasledovných dokumentoch: 

 • Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • Zmluva o spotrebiteľskom úvere (v prípade schválenia úveru)